Znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 24.11.1997 pod Č.j. SPR 1244/97 pro základní obor EKONOMIKA pro odvětví ceny a odhady a pro základní obor STROJÍRENSTVÍ, odvětví strojírenství všeobecné se specializací autoopravárenství, odhadce v základním oboru Oceňování majetku – pro věci movité, schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
    
Základní ceník:
 
Motorová a přívěsná vozidla
Stanovení obecné ceny motocyklu:1 000,- Kč
Stanovení obecné ceny osobního vozidla:1 200,- Kč
Stanovení obecné ceny nákladního vozidla:1 500,- Kč
Stanovení obecné ceny přívěsu, návěsu:1 000,- Kč
Stanovení obecné ceny traktoru, autobusu:1 800,- Kč
Stanovení obecné ceny speciálního vozidla:dle dohody
 
Majetková újma na motorových a přívěsných vozidlech
Stanovení výše majetkové újmy na vozidle, stroji, zařízení:
dle rozsahu a dohody
 
Ocenění movitých věci
Stanovení obecné ceny movité věci:dle rozsahu a dohody
 
Nutné náklady na dopravu účtuji dle obvyklých tarifů dle §2 pís. b) vyhl. 647/2004 Sb. a průměrné ceny PHM vyhlášené pokynem Ministerstva Financí ČR, cca 6,50 Kč/km.
 
 
© 2010 Radek Šlapák
 
Napište mi